Privacybeleid Strong Together Na Borstoperatie

Strong Together Na Borstoperatie respecteert de Europese privacywetgeving (‘GDPR’).

Hoe verzamelt Strong Together Na Borstoperatie persoonlijke gegevens?

Strong Together Na Borstoperatie verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt en waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Strong Together Na Borstoperatie gebruikt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Strong Together Na Borstoperatie

  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van Strong Together Na Borstoperatie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en bijhouden: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortejaar en e-mailadres.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hoe behandelt Strong Together Na Borstoperatie uw persoonlijke gegevens?

Gegevens worden altijd confidentieel behandeld en alleen overgemaakt aan bestuursleden en actieve leden van Strong Together Na Borstoperatie die betrokken zijn bij de organisatie van de activiteiten.

Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de door u gevraagde dienst.

Wij verkopen en bezorgen geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Gegevens, zoals aantallen, worden op geaggregeerde wijze doorgegeven aan derden voor aanvraag van subsidies. Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

Hoe lang bewaart Strong Together Na Borstoperatie uw persoonlijke gegevens?

Strong Together Na Borstoperatie verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld dan wel op grond van de wet vereist is.

Strong Together Na Borstoperatie kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn, om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. meerjarige statistieken).

Bewaart Strong Together Na Borstoperatie mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Het aantal personen dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze personen wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om de activiteiten van Strong Together Na Borstoperatie te organiseren. Deze personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hanteren een wachtwoordbeleid op onze bestanden met persoonsgegevens.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Strong Together Na Borstoperatie over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met strong.together.nabo@gmail.com .

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevenbeschermingsauthoriteit.